2012-08-10
Mamy przyjemność powiadomić naszych klientów, że dnia 16 lipca 2012r. firma ECO-TER pozyskała Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE nr 2311-CPD-027.
 
2010-04-26
Firma ECO-TER Sp. z o.o informuje, iż decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (OŚ.PŚ. 7654-12/10) z dnia 30 marca 2010 roku spółka "ECO-TER" Sp. z o.o. uzyskała zgodę na prowadzenie na żwirowni w Kronowie, gmina Barczewo, działalności w zakresie odzysku odpadów o kodzie 17 05 04 oznaczonych jako „Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03” w ilości 500.000,00 ton rocznie.
 
2009-12-23
Mamy przyjemnoóść powiadomić naszych klientów, że zostały zakończone prace asfaltoweania 1,6km drogi prowadzącej od miejscowości Kronowo do naszej żwirowni.. Prace zrealizowane zgodnie z projektem właściciela drogi Powiatu Olsztyn zostały w całości wykonane na koszt spółki Eco-Ter Sp. z o.o
 


Spółka ECO-TER Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy General Beton S.A., największego włoskiego producenta asfaltu i betonu, działającego również w tej samej branży na terenach Polski, Rumunii, Bułgarii, Białorusi, Tunezji i Chin oraz Grupy LOT, zaangażowanej we Włoszech w działalność w sektorze budowlanym.

Spółka ECO-TER Sp. z o.o. prowadzi wydobycie, obróbkę, sortowanie, płukanie i sprzedaż kruszyw w Kronowie, na terenie Gminy Barczewo od roku 1997.

POSIADAMY CERTYFIKAT:
Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 2311-CPR-027

PN EN ISO 9001:2008 PL
PN EN ISO 9001:2008 EN

"ECO-TER" Sp. z o.o.
ul. M. Curie Skłodowskiej 7/2
10-109 Olsztyn
NIP 739-27-60-694

Biuro Olsztyn:
tel. 89 535 33 32
fax. 89 535 12 73
biuro@eco-ter.pl

Dział sprzedaży:
tel. 605 271 578
marcin@eco-ter.pl
wzór dokumentu -
Formularz - Zapytanie ofertowe / zamówienie kruszywa

Żwirownia Kronowo:
tel. 89 514 71 65
fax: 89 514 71 65

Zaopatrzenie:
tel. 509 273 927
zaopatrzenie@eco-ter.pl
Artneo
Strona główna | Kruszywa | Aprobaty | Referencje | Gdzie jesteśmy? | Kontakt